Tytuł projektu:

Zakup sprzętu cateringowego na potrzeby beneficjenta oraz w celu świadczenia usługi wynajmu sprzętu cateringowego wraz z kompleksową obsługą

Wartość Projektu 982 927,04

Wkład Funduszy Europejskich: 677 706,09

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup sprzętu cateringowego w celu wprowadzenia usługi wynajmu wraz kompleksową obsługą cateringową. W ramach projektu zostaną zakupione meble i akcesoria, które są potrzebne do obsługi wszelkiego rodzaju imprez. Wypożyczalnia będzie prowadzić działalność dla klientów zewnętrznych oraz na potrzeby beneficjenta. Wprowadzenie nowych usług spowoduje utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz zatrudnienie nowych pracowników, a także przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku

Efekty:

W ramach realizacji projektu nastąpi wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych poprzez dostosowanie firmy do aktualnej sytuacji rynkowej. Efektem tego będzie wprowadzenie nowych usług do , a co za tym idzie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę warunków BHP w przedsiębiorstwie.